Tổng quan về Đỉnh Đạt

TỔNG QUAN VỀ ĐỈNH ĐẠT
Tên công ty viết bằng Tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỈNH ĐẠT
Tên Công Ty viết bằng Tiếng Anh: DINH DAT REAL ESTATE SERVICE COMPANY LIMITED.
Tên Công Ty Viết Tắt: DINHDATREAL CO., LTD
Mã Công Ty: DDR        Mã Số Thuế:0313999132
Địa chỉ trụ sở:195/33 Bình Thới, Phường 9, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Tel: (08) 39623879   Fax: (08) 39623878
Website: dinhdatreal.vn   Email: dinhdatreal@gmail.com

dinh-dat-real-500