Liên hệ

195/33 Bình Thới, Phường 9, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

(08) 3962 38 79

(08) 3962 38 78

dinhdatreal@gmail.com

TRẦN TUẤN MINH
Trưởng Nhóm Kinh Doanh
M: 0938.889.266
E: tuanminhddr@gmail.com

TRẦM HỒNG LINL
Trưởng Bộ Phận Hỗ Trợ Kinh Doanh
M: 0942.8080.08
E: honglinlddr@gmail.com

NGUYỄN TRƯỜNG THUẬT
Giám Đốc
M: 093.4444.933 – 0909.340.448
E: truongthuatddr@gmail.com

Liên hệ